Conferința AUTORITATEA SPIRITUALĂ ÎNTR-O ERĂ A CONTESTĂRII, 1-2 iunie 2023

Programul Conferinței Formular de înscriere

Temele care vor fi explorate (detalii AICI):

1. Autoritatea Dumnezeului triunic: autoritatea supremă în univers (Marius Birgean

Autoritatea este importantă și inevitabilă în toate dimensiunile vieții: familie, biserică și societate. Fără autoritate tot ce ne rămâne este anarhia. Trăim însă într-o societate în care contestarea autorității este, mai degrabă, norma. Climatul ideologic postmodern, precum și lupta satanică de a atrage pe cât mai mulți de partea rebeliunii, face din restabilirea autorității o sarcină dificilă. Totuși, structurile de autoritate delegată sunt așezate în umanitate de Însuși Dumnezeu, autoritatea supremă în univers. Ne place sau nu- noi trăim într-un univers al autorității. Pornind de la Ps.93-100 (psalmii regali) și continuând cu 1 Cor.11:1-3, vom explora dimensiunea teologică a autorității care derivă din însăși realitatea Dumnezeului triunic, a relațiilor intra-trinitare și a modului în care Dumnezeu a creat și guvernează lumea. Domnul nostru împărătește!

2. Domn și Cristos: autoritatea lui Cristos în creație, mântuire, biserica (David Lavric)

Domnul Isus Cristos este „Începutul tuturor lucrurilor.” El, Cel care deja era la început, fiind dintotdeauna, este Cel prin care toate au fost făcute și prin care toate există, dar și Cel care conduce poporul celor împăcați prin lucrarea Sa de pe Calvar. Fiind Cel întâi în toate, El este Cel în mâna căruia se află toiagul de cârmuire, El este Domn și Cristos, având toată autoritatea în Creație, Mântuire și în Biserică. De aceea, acceptarea autorității Sale are implicații cosmice. În sesiunea aceasta ne vom lăsa ghidați de magnificul text Paulin din Coloseni capitolul întâi prin care vom aprofunda autoritatea tridimensională a Domnului Isus Cristos și felul în care aceasta reformează perspectivele noastre cosmologice, soteriologice și eclesiologice.

3. Autoritatea Scripturii în viața creștinului (Ilie Bledea)

Autoritatea Scripturii în viața bisericii și a creștinului este o temă care merită atenție în fiecare zi, chiar dacă ea pare epuizată pentru unii. Când vine vorba de autoritatea Bibliei, toate ramurile creștinismului fac apel la ea, toate bisericile creștine pretind că îi respectă autoritatea într-un sens general, sau într-o anume măsură. Însă, o definire biblică a conceptului și a implicațiilor lui, ne face să constatăm îndepărtarea multora de această autoritate. Scriptura nu este doar o autoritate oarecare, ci este autoritatea supremă și singulară care așază autoritatea lui Dumnezeu și a lui Cristos în viața bisericii și a creștinului. În sesiunea dedicată acestei teme, se va analiza conceptul autorității Scripturii în lumina Scripturii, va fi argumentată autoritatea Scripturii teologic și practic, apoi va fi aplicată autoritatea la viața bisericii și a creștinului contemporan. Să nu uităm ce a spus Domnul Isus când a rostit acest adevăr valabil pentru totdeauna: „Scriptura nu poate fi desființată.” Ioan 10:35. Veniți să explorăm această temă fundamentală și să îl înălțăm pe Dumnezeu împreună stând sub autoritatea Scripturii!

4. Autoritatea slujitorului creștin (Johnny Gravino)

Autoritatea, atât biblică cât și pastorală practicată în biserica locală este un subiect complex. Implică atât partea divină (sursa finală a autorității), cât și cea umană- prezbiterii/ pastorii care au autoritatea păstoririi turmei. Când vorbim despre autoritatea slujitorului, subiectul poate fi cel mai bine tratat fiind focalizați pe un studiu biografic din NT. Mai specific, mai de impact este să reflectăm asupra autorității practicate de Diotref (3 Ioan). El este singurul lider al bisericii descris ca unul căruia îi place să aibă întâietatea (3 In9). Care este natura acestei autorități? Și mai ales, care a fost tranziția de la modelul de autoritate exemplificat de Pavel, de exemplu, spre unul ca cel aplicat mai târziu de Diotref? Acestea sunt probleme ce trebuie discutate pe măsura ce biserica progresează spre ultimele din ultimele zile.

5. Autoritatea predicării creștine (Adam Love)

Bazat pe 2 Timotei 4, comunicarea Evangheliei deține o componentă necesară numită predicare. Predicarea poartă cu sine ideea unei îndemnări puternice bazate pe integritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Cum putem spune că predicarea este încă aplicabilă în zilele noastre când mulți așa-numiți pastori diluează adevărul Cuvântului lui Dumnezeu pentru al acomoda cu tendințele culturale? Avem nevoie să ajustăm stilul sau conținutul pentru a face mesajul mai ușor de digerat pentru individul modern al secolului XXI?

6. Autoritatea slujirii pastorale (Beniamin Costea)

Bătălia despre abordarea integraționistă și alte moduri de îmbinarea între practicile seculare cu cele spirituale în consiliere a creat o tensiune pentru mulți pastori și chiar membri ai bisericilor noastre. Cum putem aborda situații ca și limitările fizice, depresia clinică sau dezordinea bi-polară? Bazat pe 2 Timotei 2:15 si 2 Timotei 3:16-17, discuția noastră va încerca să înțeleagă temelia consilierii și cât de mult trebuie sa ne bazăm pe învățătura și aplicația Cuvântului lui Dumnezeu. În același timp, vom încerca să înțelegem și modul în care partea organică a ființelor noastre poate crea provocări în ce privește consilierea biblică.

7. Autoritatea în consilierea biblică (Adam Love)

Autoritatea spirituală este una dintre cele mai puternice forme de autoritate, deoarece se adresează celei mai profunde dimensiuni a ființei umane: sufletul. Pentru a contracara ispita abuzului de autoritate, Dumnezeu a pus o sumă de limite între care acesta poate fi exercitată biblic. Abuzul de autoritate spirituală înseamnă încălcarea acestor limite, atât cu efecte directe asupra individului, cât și a percepției generale a ce înseamnă spiritualitate și credință. Cristos, Cel care are autoritatea absolută în cer și pe pământ, ne-a delegat autoritatea de a forma ucenicii Lui, care să poarte chipul Lui și să-I aducă slavă Lui. Totul, în contextul crucii Sale.

8. Limite și abuzuri ale autorității (Radu Oprea)

Una dintre chestiunile esențiale în biserica Domnului de astăzi este cea abordată de apostolul Pavel atunci când a scris Corintenilor: “Iată cum trebuie să fim priviți noi” (1 Corinteni 4:1). Oare cum trebuie privit păstorul? Este el un sociolog care face sondaje de opinie? Este el, oare, un angajat care împlinește ceea ce i se cere de către angajatorul său (biserica)? Este el un prestator de servicii (nunți, binecuvântări, înmormântări)? Sau este un performer care distrează adunarea sau un psiholog care calmează spirite încinse? Potrivit Scripturii, păstorul este slujitorul lui Cristos și reprezintă autoritatea lui Dumnezeu în biserica locală. Vă invit să descoperim împreună din Faptele Apostolilor 20 acest adevăr capital pentru o bună funcționare a Bisericii plăcute lui Dumnezeu.

Programul Conferinței:

VORBITORI CONFERINȚĂ:

  1. JOHNNY GRAVINO – este pastor al Bisericii Berea din Roma și Director al Academiei Teologice Italiene (ITA) cu sediul in Roma, membră a TMAI. Trimis in Italia de Grace Community Church, Johnny a slujit mai întâi ca misionar in Messina (Sicilia), după care a simțit chemarea sa vină la Roma, unde desfășoară o intensă activitate de echipare, traducere și publicare a unor cărți de referința in teologie, precum și ca vorbitor la diverse conferințe teologice.
  2. ADAM LOVE – este pastor senior la Bisericii Grace Baptist din Chattanooga, TN. După finalizarea studiilor la Central Baptist Seminary in Minneapolis, a slujit la biserici in MN, WI,VA, iar din 2020 în Tennessee. Este un vorbitor apreciat în biserici și la conferințe.
  3. BENIAMIN COSTEA – este pastor al Bisericilor Baptiste Emanuel și Harul din Arad. Mulți ani a coordinat activitatea Seminarului Baptist Central din Arad (1993-2013). În prezent, predă în cadrul Seminarului Biblic Baptist Timișoara cursuri de hermeneutică biblică, eclesiologie, escatologie și predicare expozițională.
  4. ILIE BLEDEA – este pastor al Bisericii Baptiste Emanuel din Arad și colaborator la organizației Grace to You în România. În cadrul Seminarului Biblic Baptist predă în cadrul catedrei de Expoziție Biblică.
  5. DAVID LAVRIC – a fost pastor al Bisericii Baptiste Române Harul din Vancouver (CA) și vicepreședinte pe partea de vest a Asociației Baptiste Române din SUA și Canada. În prezent, s-a relocat împreună cu familia in Romania, unde slujește ca vorbitor in multe biserici, conferințe de tineret, familii, etc. unde este apreciat ca fiind unul din pastorii de referință ai generației tinere.
  6. RADU OPREA – este pastor al Bisericii Baptiste Emanuel din Timișoara, după ce a păstorit Biserica Buna vestire și Betania din București. În cadrul Seminarului, predă cursuri de teologie sistematică și homiletică.
  7. MARIUS BIRGEAN – este pastor al Bisericii Baptiste Emanuel din Timișoara și Director al Seminarului Biblic Baptist Timișoara. În cadrul acestei școli, predă cursuri legate de diferite domenii ale teologiei sistematice (cristologie, soteriologie, etc) și de teologia istorică.