Conferinta „ÎMPĂRȚIND DREPT CUVÂNTUL ADEVĂRULUI” 6-7 iunie 2024

Programul Conferinței Formular de înscriere

Temele care vor fi explorate:

1. BENIAMIN COSTEA – Implementarea autorității supreme prin propovăduirea Scripturii

Rolul inegalabil încredințat pastorului-învățător este implementarea autorității supreme a lui Dumnezeu în viața bisericii și implicit în viața fiecărui credincios astfel încât tot parcursul vieții să fie trăit într-o cunoaștere crescândă, copleșire constantă și conformare completă. Responsabilitatea imensă inclusă în acest rol constă în pregătirea asiduă și atentă a pastorului-învățător. El trebuie să se asigure că înțelege clar și împarte corect adevărul inspirat de autoritatea supremă. Râvna intensă izvorâtă din aceasta responsabilitate se concretizează într-o sete adâncă de învățare, îmbunătățire și îmbogățire personală, astfel încât mintea și inima pastorului-învățător să-l califice în a fi credibil și capabil pentru îndeplinirea rolului atribuit.

2. BENIAMIN CRUCERU – Importanța inspirației Scripturilor în interpretarea lor

Biblia ne-a fost dată prin inspirație divină, însă Dumnezeu s-a folosit de oameni obișnuiți ca să o scrie. Aceștia au scris narațiune, poezie, epistole, s-au documentat, au redactat și triat călăuziți de Duhul Sfânt. Unele cărți au mai mulți autori. În această sesiune vom căuta să înțelegem mai bine procesul inspirației și scrierii Scripturilor pentru a putea interpreta cu mai multă acuratețe Biblia.

3. JOHNATHAN MOOREHEAD – Erori hermeneutice

A avea o bună metodă de interpretare biblică este un lucru critic nu numai pentru salvare, dar și pentru sfințire. În această prezentare, vor fi discutate cele mai obișnuite erori (falsități) ale hermeneuticii evanghelice pentru a îmbogăți citirea personală a Scripturii și a întări biserica din România prin expoziția publică și privată cu credincioșie a Cuvântului lui Dumnezeu.

4. TODD DICK – Hermeneutica cărții Iov

Este rezonabil să credem că Iov a fost prima carte scrisă din Biblie. La începutul revelației progresive a planului de răscumpărare, Iov reprezintă o parte importantă a revelației și poate fi numită pe drept cuvânt ”Evanghelia după Iov”. O hermeneutică corectă conduce la o explicație a credincioșiei divine care nu doare îl justifică pe credincios, ci îl conduce într-o viață de sfințenie. Vom studia Iov ca o dovadă a faptului ca Dumnezeu este Sursa atât a justificări prin credință, cât și a sfințirii prin credință- și, de fapt, o explicație a proto-Evangheliei din Gen.3:15.

5. GELU PĂCURAR- Hermeneutica cărții Psalmilor

Psalmii pot ocupa cea mai avantajoasă poziție din Biblie pentru a construi un pod între atunci și acum, lumea veche și lumea prezentă. În această prezentare ne vom ocupa de principiile care fac legătura între exegeză (focalizată pe istoricul textului) și proclamare (predicarea adevărurilor atemporale în prezent). Sunt incluse cinci întrebări hermeneutice de pus în abordarea psalmilor și sunt făcute câteva sugestii pentru folosirea Psaltirii în predicare.

6. IOSUA FAUR – Hermeneutica Literaturii Sapiențiale din Scriptură

Literatura sapiențială abundă în figuri de stil prin care descrie împletirea înțelepciunii și providenței divine în viața de zi cu zi. Frumusețea cărților biblice ce aparțin acestui gen literar se naște tocmai din complexitatea lor: o structură întortocheată împodobită cu simbolism și imagistică. Toate acestea îngreunează munca de interpretare a teologului dar cu instrumentele potrivite comorile înțelepciunii și ale cunoașterii lui Hristos pot fi scoase la suprafață pentru creșterea Bisericii Sale.

7. ILIE BLEDEA – Rolul pastorului învățător în rezolvarea dilemelor hermeneutice

Interpretarea corectă a Scripturii este fundamentală, crucială. Dacă nu putem interpreta corect Scriptura, nu avem Scriptura în sine și nu vom beneficia de mesajul și valoarea ei. Pentru a putea interpreta corect Scriptura, Dumnezeu a dăruit credincioșilor Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt iluminează mintea și călăuzește gândul celor credincioși pentru a înțelege mesajul lui Dumnezeu din Scriptură. Totodată, Domnul Isus a dăruit bisericii Sale păstori-învățători pentru zidirea bisericii, oameni care sunt mandatați de Dumnezeu să propovăduiască Cuvântul. Predicarea cu credincioșie a învățăturii sănătoase a Cuvântului lui Dumnezeu are menirea să îi echipeze pe credincioși pentru a preîntâmpina unele din dilemele care pot apărea și cu siguranță poate ajuta la rezolvarea oricăror dileme hermeneutice.

8. RADU OPREA – Rolul hermeneuticii în predicare

În relație cu predicarea, rolul hermeneuticii este precum cel pe care îl joacă șasiul și motorul in fabricarea și funcționarea unui vehicul. De cele mai multe ori nu se văd, dar asigură integritatea structurală și eficiența funcțională a unei mașini care atrage privirile. înțelegerea corectă, contextualizarea onestă și aplicarea eficientă a învățăturii unui text biblic depind, înainte de toate, de utilizarea înțeleaptă a hermeneuticii în predicare.