Cursuri

1. CERTIFICAT DE STUDII BIBLICE (CSB)

are ca scop să ofere cursantului o înțelegere elementară a revelației divine conținută în Scripturi (privire de ansamblu asupra Vechiului și Noului Testament), precum și o survolare a doctrinelor biblice. De asemenea, cursantul va dobândi deprinderi in ce privește studiul biblic și hermeneutică biblică. Cursul va fi oferit în parteneriat cu Institutul Biblic Baptist Timișoara (IBBT). Pentru înscrieri în acest program, accesați https://www.ibbt.ro pentru Programul de Studii Biblice Avansate. Cursul este adresat unui public mai larg (bărbați și femei) care doresc să slujească la nivelul bisericilor locale din care fac parte.

2. DIPLOMA/MASTER ÎN PREDICARE EXPOZITIVĂ (DPE)

Programul intitulat Diploma în Predicare Expozitivă (DPE) este al doilea nivel de program acreditat TMAI, cu un număr de 21 ore de credit. Cerințele admiterii în acest program sunt completarea celor 21 ore de credit ale programului anterior (Certificat de Studii Biblice).

Audiența principală și scopul acestui program este echiparea oamenilor implicați activ în rol de conducere în slujirile bisericilor locale sau care asipră la conducere și și-au demonstrat credincioșia și abilitățile in contextul bisericii locale. Țelul este dezvoltarea capacității lor de a analiza și interpreta Scriptura în versiunile existente in limba română ale VT și NT și a întări capacitatea de a pregăti și predica predici expoziționale bazate pe o analiză și interpretare corectă a textului biblic. Așa cum Dr. Richard Mayhue o descria in Redescoperirea Predicării Expozitive, predica expozitivă își găsește în Scriptură sigura ei sursă, este desprinsă dintr-un text printr-o exegeză atentă care interpretează Scriptura în contextul ei, îi prezintă înțelesul original intentionat de Dumnezeu și apoi este aplicat unei audiențe contemporane. Acest program se poate adresa studenților care au Certificat de Studii Biblice la nivel de licență, dar și celor care nu sunt licențiați. Cei care finalizează programul la nivel de licență vor primi Master of Arts în Predicare Expozitivă. Studenții nelicențiați vor primi Diploma in Predicare Expozitivă.

Introducere & survolare a scopului programului

1. Obiective educaționale

Persoanele care absolv acest nivel ar trebui:

 1. Să demonstreze o cunoastere functională largă a Vechiului  și Noului Testament
 2. Să articuleze cu suport biblic doctrinele majore ale bisericii creștine.
 3. Să demonstreze aplicarea cunoașterii biblice și a principiilor ei in context variate( biserică, viața personală, de familie, societate)
 4. Să analizeze și să interpreteze Vechiul și Noul Testament folosind metoda istorico- gramaticală
 5. Să pregătească și să prezinte predici expozitive în cele mai multe din genurile biblice.
 6. Să demonstreze capacitatea de a păstori efficient credincioși individuali.

Persoanele care absolv acest nivel ar trebui:

 1. Să discute elemente semnificative de backround istoric, geografic, cultural și teologic, alături de scop, teme teologice, schița generală, precum și provocări legate de interpretarea fiecărei cărți în parte.
 2. Să articuleze cu suport biblic doctrinele majore ale credinței creștine și să identifice diferențe cheie cu alte sisteme de credință majore.
 3. Să demonstreze aplicarea cunoașterii biblice și a principiilor ei in context variate( biserică, viața personală, de familie, societate)
 4. Să analizeze și să rezolve probleme de interpretare a genurilor literare ale VT și NT folosind metoda istorico- gramaticală
 5. Să pregătească și să prezinte predici expozitive în cele mai multe din genurile biblice
 6. Să demonstreze capacitatea de a păstori efficient credincioși individuali.

2. Cerințe minime de intrare în program

 • Studenții care optează pentru Dipolma in Predicare Expozitivă trebuie să aibă studiile liceale completate (Diploma de bacalaureat).
 • Cei care optează pentru nivelul de Master of Arts, trebuie să aibă studii echivalente cu o licență. Experiența in lucrare, implicarea în cadrul bisericii locale, precum și recomandările unor lideri spirituali sunt cerințe pentru intrarea in program.

3. Lista cursurilor din program

Titlul cursului Număr de credite (TCU) Format de predare
Vechiul Testament
Privire de Ansamblu
Introducere
3
2
clasă
Noul Testament
Privire de Ansamblu
Introducere
2
1
clasă
Hermeneutică
Analiză textuală/exegeză
2
1
clasă
Teologie
Sistematică
Istorică (Istoria Creștinismului)
Trinitarianism
2
2
2
clasă
Lucrare pastorală
Introd.Teologie Pastorală
Consiliere Pastorală
Consiliere de Familie
Homiletică/Predicare (General/ Gen specific)
Homiletică
Introducere Predicare Expozitivă
Atelier Predicare
Istoria Predicării Expozitive
Predicare Gen Specific

2
2
2

2
2
2
2
1

clasă
Altele
Apologetică/Evanghelizare
Cercetare/Scriere
Geneza
Psalmi
Daniel
Faptele Apostolilor
2
2
2
2
2
2
clasă


Total: 21 TCU (CSB) + 21 TCU (DPE) = 42 TCU

3. DIPLOMA DE STUDII PASTORALE (DSP)

Este oferită celor care sunt implicați in roluri de conducere in biserici locale și reprezintă o oportunitate de echipare mai avansată într-o serie de domenii ale lucrării pastorale care includ predicarea, teologia pastorală și consilierea biblică. În plus, acest curs accentuează cunoașterea in profunzime a limbilor originale (Ebraică, greaca).

4. MASTER OF DIVINITY (M. Div.)

– este cursul cel mai complex la nivelul de masterat in teologie și presupune pe lângă o excelenta in predicare și în cunoașterea teologiei creștine și o capacitate de exegetare in limbile originale. Cursul conține elemente de exegeza și sintaxă greaca și ebraica, precum și aspecte aprofundate ale teologiei/istoriei creștinismului, precum și o echipare adecvata pentru a ajuta cursantul să facă față provocărilor unice ale slujirii pastorale.